Kursusoversigt

Få styr på dine mails i Simplero

Køb adgang til kurset her (eller log ind oppe i hjørnet, hvis du allerede har købt adgang og du ser denne tekst)

Mailkursusintro
Introduktion
0:57
Nyt interface emails
Den nye menu i Simplero
6:14
Mailkursushvader
Hvad er SPF, DKIM og DMARC?
14:19
2006mailkursusspfopsaetning
Opsætning af SPF, DKIM og DMARC
22:18
2006mailkursusmailtester
Brug af mail-tester.com
8:16
Mailkursussendemails
Sådan sender du mails i Simplero
22:29
Mailkursusinaktive
Oprydning i inaktive subscribers
31:29