Få styr på dine mails i Simplero

Køb adgang til kurset her (eller log ind oppe i hjørnet, hvis du allerede har købt adgang og du ser denne tekst)


Nyt interface emails
6:14
Den nye menu i Simplero

Mailkursushvader
14:19
Hvad er SPF, DKIM og DMARC?
Merete Stenner

2006mailkursusspfopsaetning
22:18
Opsætning af SPF, DKIM og DMARC
Merete Stenner

2006mailkursusmailtester
8:16
Brug af mail-tester.com
Merete Stenner

Mailkursussendemails
22:29
Sådan sender du mails i Simplero
Merete Stenner

Mailkursusinaktive
31:29
Oprydning i inaktive subscribers
Merete Stenner